Jozef Chrenšč

Námestie Slobody 73
Kysucké Nové Mesto
telefón: +421 948 000 242

VALETUDO MAXIMUM DONUM

Komplexná diagnostika

...lepšie športové výkony bez bolesti a zbytočných zranení!

To, čo ponúkame amatérskym a profesionálnym športovcom, ale aj bežným ľuďom, ktorých trápia najrôznejšie zdravotné problémy, je rozdielny - komplexný prístup. Neriešime iba následok už vzniknutých patologických stavov, ale hlavne ich prevenciu a nápravu chybných pohybových vzorcov. S ohľadom na individualitu jednotlivca vyhodnocujeme mechaniku jeho pohybu, stabilitu, svalovú koordináciu, silu, a zároveň funkcie hlavného stabilizačného systému.To však nie je všetko. Dokážeme zhodnotiť celý tréningový systém, v ktorom môže byť celý rad nevedomých chýb či nesprávnych techník následne zvyšujúcich potencionálne riziko zranenia, zdravotných problémov a tiež zhoršenej výkonnosti. Vyhodnocujeme techniku ​​cviku pre konkrétne športové zameranie daného jedinca, rešpektujeme jeho individuálne odlišnosti v športovej záťaži a nachádzame najoptimálnejšie riešenie vzniknutej situácie. Ďalej vyhodnocujeme nastavenie a rozloženie celého tréningu a jednotlivé cyklovanie vzhľadom na celú prípravu, tak aby zaťaženie bolo adekvátne a nedochádzalo k preťažovaniu, či naopak, k neuspokojivým výsledkom.

Niektoré faktory športovcov, ktoré môžu súvisieť s nebezpečenstvom zranenia či zhoršením výkonu, ktoré vyhodnocujeme:

 

• chyby v stabilite postoja a ich možný prenos do pohybu

 vyhodnotenie a testovanie jednotlivých pohybových vzorov

 testovanie svalovej koordinácie, timingu a funkcie hlavného stabilizačného systému a ďalších súvislostí

 testy svalovej sily

 mechanika pohybu vykonávaného cviku - technika cviku a jej vhodnosť pre konkrétne športové zameranie jednotlivca

 nastavenie celej tréningovej jednotky vzhľadom na potreby a ciele športovca

 nastavenie a periodizácia tréningu vzhľadom na celú športovú prípravu

• odporúčania a prípadná konzultácia stravy, prípadná suplementácia a celková regenerácia športovca.

© 2017 masazecvicenia.sk. Všetky práva vyhradené. Vytvoril webspot.